Programma

Tijd____________________Activiteit
08.45 – 09.30 uur  Welkom en registratie
09.30 – 09.45 uurOpening
Ine Borghans – Voorzitter Programma Handhaving en Gedrag & Dagvoorzitter Rob van Dorp
09.45 – 10.45 uurKeynote 1
Compliance, psychology and behavioural insights (Engelstalig)
Erich Kirchler – Professor of Economic Psychology aan de University of Vienna

De Italiaans-Oostenrijkse psycholoog en professor in de economische psychologie aan de universiteit van Wenen, Erich Kirchler heeft jarenlang internationaal onderzoek gedaan in het belastingdomein. In zijn keynote-presentatie vertelt hij hoe regelnaleving en moraliteit samenhangen met vertrouwen in en machtuitoefening door de overheid. Laat je meenemen in de wereld van deze interessante onderzoeker en ontdek hoe verschillende toezichtstrategieën in het door hem ontwikkelde Slippery Slope Framework een plek krijgen.

10.45 – 12.15 uurResultaten onderzoek Programma Handhaving en Gedrag
Regelovertreding in de chemische industrie: een ‘levensloop’ benadering
Universitair docent Criminologie Marieke Kluin presenteert de resultaten van haar onderzoek naar de compliance en de kenmerken van bedrijven in relatie tot ongevallen en incidenten dat zij met behulp van data-analyse in de chemische sector heeft uitgevoerd.

Vertrouwen in prioriteringssystematiek
Promovendus Ewald de Bruijn presenteert de resultaten van zijn kwalitatieve onderzoek naar de manier waarop er wordt geprioriteerd en er risicoanalyses worden gedaan binnen inspecties.

Het publiek als scherprechter
Emeritus hoogleraar Empirische bestudering van de strafrechtpleging Henk Elffers presenteert de resultaten van zijn onderzoek naar de werking van publieke verontwaardiging in relatie tot toezicht.

12.15 – 13.15 uur  Lunchpauze
13.15 – 15.45 uurPitches voor nieuw onderzoek

Onderzoekers krijgen kort de tijd hun ideeën voor nieuw onderzoek pitchen aan het publiek. In aparte deelsessies krijg je de gelegenheid met de onderzoekers in gesprek te gaan over deze ideeën. Welke onderzoeksideeën verdienen het om uitgevoerd te worden binnen het Programma Handhaving en Gedrag? Laat jouw stem gelden.

15.45 – 16.30 uurKeynote 2
Genetische componenten van antisociaal gedrag
Prof Dr Danielle Posthuma – Hoofd van het Departement Complex Trait Genetics, Center for Neurogenomics and Cognitive Research (CNCR)
Jorim Tielbeek – Promovendus VUmc en verbonden aan Broad Antisocial Behavior Consortium

  

Wat zouden overheden moeten weten over onderzoek naar de genetische componenten van antisociaal gedrag? Statistisch geneticus Danielle Posthuma en promovendus Jorim Tielbeek gaan tijdens hun presentatie onder andere in op de vraag in hoeverre antisociaal gedrag verklaard kan worden vanuit de genetica en neuro-onderzoek. Ontdek waar het onderzoek nu staat en wat de implicaties zijn voor de aanpak.

16.30 – 17.30 uur  Afsluiting en feestelijke netwerkborrel