Op donderdag 1 november openen de deuren van het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam zich voor het negende congres van het programma Handhaving en Gedrag. Laat u op deze dag inspireren door recente wetenschappelijke bevindingen op uw vakgebied, denk mee over te onderzoeken handhavingsvraagstukken en over de vraag hoe onderzoek de handhavingspraktijk kan versterken. En ontmoet collega’s die net als u bezig zijn met de vraag hoe gedragswetenschappelijke inzichten de handhavingspraktijk kunnen verbeteren.

Voor wie?

Bij dit landelijke congres staat de verbinding tussen wetenschap en praktijk centraal. Het congres is dé plek waar inspecteurs, handhavers, beleidsmakers en beleidsmedewerkers van toezichthoudende instellingen en departementen en wetenschappers die geïnteresseerd zijn in handhavingsvraagstukken elkaar ontmoeten.

Het programma

Het programma Handhaving en Gedrag is een interdepartementaal samenwerkingsverband van de Belastingdienst, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV).

Doel programma

Handhaving is gericht op de beïnvloeding van het gedrag van burgers, bedrijven of instellingen, zodat zij wet- en regelgeving naleven. Het programma heeft als doel kennis en inzichten over naleving van wet- en regelgeving te ontsluiten en te bevorderen. Ook wil het programma de aandacht van de wetenschap voor deze domeinen stimuleren. Om dit te bereiken organiseert het programma tweejaarlijks een congres en stelt het budget beschikbaar om nieuwe onderzoeken uit te voeren.

Inschrijving gesloten

Het is helaas niet meer mogelijk om u online in te schrijven voor deze bijeenkomst.